Barnehagevask i Oslo

Eksempel på renhold fra oss hos barnehager :

Rengjøring av gulv
Rengjøring av bad-wc rom
Rengjøring av kjøkken
Rengjøring av lister, karmer, hyller
Vask av skapfronter, bord-stoler-benker
Vask av personalrom og oppholdsrom
Tømming av søppel
Desinfisering
Rengjøring av dørhåndtak, lysbrytere, etc.
Matteleie
m.m

Et godt samarbeid er en av våre kjerneverdier og vi har derfor jevnlig oppfølging av barnehagene for å forsikre oss om at renholdet til enhver tid er tilfredstillende. Dette er viktig for oss og bidrar til at vi har et nært forhold til våre kunder!

Bitnami